Incretus

Activiteitenreis 2024: Parijs

Olaf van der Horst

Na Barcelona en Kaapstad was nu Parijs aan de beurt! Tijd voor de activiteitenreis 2024, een reis vol met avonturen, cultuur en onvergetelijke ervaringen. De deelnemers moesten vroeg uit de veren, we verzamelden namelijk om 06:35 uur bij station Sloterdijk. Hier werden wij opgewacht door een Flixbus die ons door Nederland, België en Frankrijk naar Parijs zou brengen.

De staat van onze rechtsstaat

Kika Baardman

“De Nederlandse rechtsstaat is langdurig verwaarloosd.” Met deze pittige uitspraak trekt de Staatscommissie rechtsstaat haar conclusie in het eindrapport dat begin deze week verscheen. De Staatscommissie rechtsstaat, een adviesorgaan dat is ingesteld bij koninklijk besluit, werd in het leven geroepen naar aanleiding van een groeiende vertrouwensbreuk tussen burgers en overheid.

Straft Nederland te laag?

Mayke Bots

70% van de Nederlanders vindt dat er te laag gestraft wordt. Zeker bij gevoelige zaken is er vaak grote behoefte aan vergelding, wat leidt tot meer behoefte aan hoger straffen. In de politiek wordt vooral door de rechtse partijen ook als argument aangedragen dat hoge straffen zorgen voor een afschrikkende werking.

Europese Verkiezingen 2024: Een belangrijk moment voor Europeanen

Koen Kriek

De Europese verkiezingen van 2024 naderen snel. Deze verkiezingen zullen van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de Europese Unie (EU) en daarbij voor Nederland zelf. Er staan belangrijke kwesties op het spel, zoals klimaatverandering, migratie, de Europese economie en de rechtsstaat. Wij, als onderdeel van de EU hebben een belangrijke kans om onze stem nu te laten horen en de koers van de EU voor de komende jaren te bepalen. Hier volgt een overzicht van de verkiezingen, de belangrijkste partijen, en wat we kunnen verwachten. Daarbij zal ik een korte, maar nauwkeurige uitleg geven over wat het Europese parlement is. 

Legal Experience 2024: Kaapstad

Gemma Borst

Op maandag 22 april verzamelden wij met een groep van dertig studenten op station Sloterdijk om aan onze reis te beginnen! Vanaf Brussel vlogen wij via een overstap in Ethiopië naar Kaapstad. Na een lange reis kwamen wij aan bij het ONOMO Hotel Cape Town - Inn on the Square. Hier had iedereen de tijd om even te relaxen en zijn of haar koffer uit te pakken. Toen iedereen was bijgekomen van de lange reis, hebben we gezamenlijk een welkomstdiner gehad bij Burger & Lobster waar we heerlijke burgers hebben gegeten. Natuurlijk kon de kreeft niet ontbreken, dus ook die is gegeten door een aantal leden!

Het Rooms-Hollands recht in Zuid-Afrika

Evi de Boer

Op 22 april is QBDBD afgereisd naar Kaapstad. In Zuid-Afrika hebben de leden veel mooie momenten beleefd. Zo is de reis begonnen met een wandeltocht door Kaapstad en een bezoek aan het Robbeneiland. Dit eiland is bekend geworden door de gevangenschap van Nelson Mandela.

De ernstig verwijt-maatstaf, een verhoogde drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid

Brendi Krougman

Sinds 2006 hanteert de Hoge Raad de ernstig verwijt-maatstaf voor gevallen van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders kunnen jegens derden aansprakelijk worden gesteld op grond van de onrechtmatige daad. Zij zijn (pas) persoonlijk aansprakelijk wanneer hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. De afgelopen jaren hebben meerdere schrijvers kritiek geuit op deze maatstaf. In dit stuk zal ik mij uitlaten over de wenselijkheid van het behoud van de ernstig verwijt-maatstaf bij externe bestuurdersaansprakelijkheid. Eerst zal ik het oude recht bespreken, vervolgens de invoering van de maatstaf. Aansluitend zal ik wat kritiekpunten op de maatstaf bespreken. Ik sluit af met een advies.

QBDBD Reis 1-2 2024: Barcelona 

Koen Kriek

Op de vroege ochtend van 3 april was het eindelijk zover: de QBDBD Reis 1-2 van 2024 was begonnen. De bestemming, zoals iedereen inmiddels ongetwijfeld weet, was het prachtige Barcelona. De taak was dus aan 30 QBD’ers, waar ik deel van uitmaakte, om zo veel mogelijk te genieten namens de hele vereniging in het zonnige Barcelona. Ik kan je verzekeren, dat is wel goedgekomen. In dit artikel zal ik jullie een leuke samenvatting bieden van een onvergetelijke reis.

De diversiteit van strafrecht: de wereld vergeleken

Olaf van der Horst

Waar zware criminelen in Nederland maximaal een levenslange celstraf kunnen krijgen, is het in veel landen in de wereld nog gebruikelijk om zware misdaden te bestraffen met de doodstraf. Afgelopen week is in Vietnam de vastgoedmagnaat Truong My Lan ter dood veroordeeld. De 67-jarige Lan heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan verduistering, omkoping en fraude. Ze zou 304 miljoen dong, ongeveer 12 miljard euro, gefraudeerd hebben. Ook zou ze overheidsfunctionarissen omgekocht hebben en bankregels geschonden hebben. In Nederland en veel andere landen is het opleggen van de doodstraf al jaren geleden afgeschaft. In dit artikel worden de maximale straffen van verschillende landen vergeleken.

Hulporganisaties dagen Nederland voor de rechter in EU-Turkije zaak

Kika Baardman

Begin deze week klaagden de drie Nederlandse hulporganisaties Amnesty International, Defence for Children en Stichting Bootvluchteling de Nederlandse staat aan vanwege haar rol in de EU-Turkije deal. In dit artikel blikken we terug op deze deal, die inmiddels ruim acht jaar geleden werd gesloten. Wat waren de voorwaarden ook alweer? Waarom wordt de Nederlandse staat nu aangeklaagd? Waarom juist Nederland? Wat willen de organisaties met hun aanklacht bereiken?

The world’s first AI Act: What can we expect?

Kika Baardman

As modern-day students, it won’t come as a surprise to you that Artificial Intelligence (AI) has become an integral part of everyday life. Generative AI services, such as ChatGPT and Gemini, are a frequent occurrence in- and outside of educational institutions. Maybe your teachers have warned you about the risks of using AI or perhaps they allow the use of it. I even could have asked ChatGPT to write this article for me if I wanted to. AI, and the rapid rate with which it is developing, is both revolutionary and concerning at the same time. Apparently, this concern has reached the European Union as well. Last month, the EU passed its first law to regulate the use - and misuse - of AI. 

NewGroundLaw

Olaf van der Horst

NewGround Law is een innovatief topniche advocaten- en notarissenkantoor op de Zuidas in Amsterdam, gespecialiseerd in vastgoedrecht met een hecht team van ruim dertig advocaten en medewerkers en zeven partners. NEWGROUND staat voor het verschil maken door grenzen te verleggen en conventies in de markt te doorbreken. Het team heeft veel expertise, is veelzijdig en divers en de menselijke maat staat hoog in het vaandel. We werken hard en samen om de zakelijke belangen van onze cliënten optimaal te behartigen.

Catcallers opgelet - nafluiten straks strafbaar

Evi de Boer

‘Hé, jij ziet er lekker uit, ik zou je wel willen doen. Ga je met mij mee?’ Wellicht is deze opmerking op straat weleens tegen je gezegd. Dat dit geen fijne opmerking is, lijkt mij duidelijk, maar vanaf 1 juli 2024 is dit voorbeeld van seksuele intimidatie ook strafbaar. Op 19 maart 2024 is namelijk de wet seksuele misdrijven aangenomen door de Eerste Kamer. Met ingang van deze wet zullen een aantal gedragingen strafbaar worden.

Het Didam-arrest en zijn rechtsgevolgen

Brendi Krougman

Op 26 november 2021 velde de Hoge Raad een oordeel dat de vastgoedsector op zijn grondvesten deed schudden. Volgens de uitspraak zijn overheidslichamen verplicht om mededingingsruimte te bieden bij de verkoop van onroerende zaken, indien er meerdere potentiële gegadigden zijn of te verwachten zijn. Oftewel, onderhandse deals en achterkamertjespolitiek zijn niet meer toegestaan. De rechtsgrondslag van deze verplichting is het gelijkheidsbeginsel, gecodificeerd in artikel 3:14 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Overheidslichamen dienen zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook wanneer zij handelen in privaatrechtelijke zin. 

De exhibitieplicht: Het juridische kat-en-muisspel

Madina Sediqi

In de arena van de juridische wereld is er een fascinerend spel gaande dat de exhibitieplicht heet. De exhibitieplicht, vastgelegd in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), is een juridisch beginsel dat vereist dat partijen in een gerechtelijke procedure relevante bewijsstukken aan elkaar moeten laten zien. Het doel is om een eerlijk proces te waarborgen en de wederpartij in staat te stellen zich adequaat voor te bereiden op de zaak. Dit principe is van essentieel belang in het rechtssysteem, omdat het transparantie bevordert en de rechtbank helpt om tot een rechtvaardige beslissing te komen. In dit artikel zullen we de exhibitieplicht nader onderzoeken en zijn oorsprong, toepassing en implicaties in verschillende rechtsgebieden bespreken.