U bent hier:

Archief

De staat van onze rechtsstaat

Kika Baardman

“De Nederlandse rechtsstaat is langdurig verwaarloosd.” Met deze pittige uitspraak trekt de Staatscommissie rechtsstaat haar conclusie in het eindrapport dat begin deze week verscheen. De Staatscommissie rechtsstaat, een adviesorgaan dat is ingesteld bij koninklijk besluit, werd in het leven geroepen naar aanleiding van een groeiende vertrouwensbreuk tussen burgers en overheid.

Het Didam-arrest en zijn rechtsgevolgen

Brendi Krougman

Op 26 november 2021 velde de Hoge Raad een oordeel dat de vastgoedsector op zijn grondvesten deed schudden. Volgens de uitspraak zijn overheidslichamen verplicht om mededingingsruimte te bieden bij de verkoop van onroerende zaken, indien er meerdere potentiële gegadigden zijn of te verwachten zijn. Oftewel, onderhandse deals en achterkamertjespolitiek zijn niet meer toegestaan. De rechtsgrondslag van deze verplichting is het gelijkheidsbeginsel, gecodificeerd in artikel 3:14 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Overheidslichamen dienen zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook wanneer zij handelen in privaatrechtelijke zin. 

Sywertgate: Het ontslag van de bestuurders van de mondkapjesstichting

Brendi Krougman

Sywertgate: Het ontslag van de bestuurders van de mondkapjesstichting Als ik het heb over een organisatie, dan denk je waarschijnlijk primair aan een bedrijf, zoals een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Maar ook bij andere rechtsvormen, zoals een vereniging of stichting, kunnen bestuurders voor de wijze van hun taakvervulling aansprakelijk worden gehouden. Over dat […]

De fatbike is sneller dan het recht

Mayke Bots

Fatbikes sneller dan het recht Afgelopen zomer werd de regio Haarlem geteisterd door de zogenoemde fatbike bendes. Dit waren groepen jongeren op fatbikes die voor overlast zorgden. De overlast bestond uit intimidatie, bedreiging en soms zelfs mishandeling. Fatbikes zijn elektrische fietsen met dikkere banden. Vaak is handhaving op deze bendes erg moeilijk, omdat er weinig […]

RCC: Boetes knallen, niet aaien!

Madina Sediqi

Je ziet dagelijks reclames op sociale media die als digitale vuurpijlen je aandacht proberen te trekken. Een zonnige strandvakantie hier, een futuristische gadget daar – de wereld van online adverteren is kleurrijk, verleidelijk en soms een tikje mysterieus. Maar te midden van deze virtuele kermis dient de Reclame Code Commissie (RCC) als een soort digitale […]

Bye bye Haviltex?

Brendi Krougman

Laat ik beginnen met de vraag waar jij je afgelopen zomer op 25 augustus bevond? Was je aan het flunkyballen met QBDBD tijdens de introductieweek van de VU? Of was je lekker op vakantie of zelfs aan het werk? Ik was zelf aan het vertoeven in het zonnige Sardinië, toen ik besloot om mijn LinkedIn […]

Het duurt te lang – de kabinetsformatie van 2021

Anne van der Linden

Maar liefst 299 dagen heeft het geduurd voordat de kabinetsformatie rond was; de langstdurende kabinetsformatie in de parlementaire geschiedenis. Dat een coalitie vormen lastig is, blijkt dus wel. Eigenlijk ook niet meer dan logisch, omdat iedereen zijn eigen politieke mening heeft. Het is, vooral wanneer het over moeilijke thema´s gaat als klimaat en onderwijs, lastig […]

Uitbreiding artikel 1 Grondwet

Merel Van Vuuren

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Zo luidt het welbekende artikel 1 uit de Grondwet. Het artikel wordt zeer belangrijk geacht aangezien het een belangrijke basis vormt voor de bestrijding van discriminatie […]

Zijn er regels in oorlog?

Bente Kinneging

24 februari 2022, de invasie in Oost-Oekraïne is begonnen. De invasie is een onderdeel van de Russisch-Oekraïense oorlog die in 2014 is begonnen. Ondanks dat deze oorlog al geruime tijd bezig is, is hij de afgelopen maand tot een hoogtepunt gekomen. Het lijkt dat er in oorlog altijd alles mogelijk is, maar dit is juridisch […]

Hoe zit het met de gezondheid van onze rechtsstaat?

Rohied Mahboeb

De Nederlandse rechtsstaat heeft de afgelopen jaren meerdere klappen te verduren gehad. Denk aan de covidcrisis, de dreiging van drugscriminelen, de groei van desinformatie en de Toeslagenaffaire. Zijn dit slechts ongelukkige toevalligheden, of is er sprake van een constante, negatieve trend? In dit artikel bespreek ik de staat van onze rechtsstaat en tevens werp ik […]

New Year, New Laws!

Merel Van Vuuren

Het is inmiddels alweer een aantal weken geleden; je stond met een oliebol en een glas champagne in je hand het nieuwe jaar in te luiden. Het geluid van het siervuurwerk buiten galmde – ondanks het vuurwerkverbod – triomfantelijk door je oren. Met een nieuw jaar gaan nieuwe wetten en regelgeving gepaard. Middels dit artikel […]

Politiegeweld in Nederland

Fieke Zwaan

Het politiegeweld bij de coronaprotesten De politie moest op 14 maart 2021 hard ingrijpen nadat een uit de hand gelopen coronaprotest op het Malieveld in Den Haag werd ontbonden op bevel van de burgemeester. De politie werd gedwongen tot ontruiming van het veld omdat demonstranten niet weg wilden gaan. Bij deze ontruiming is geweld aan […]

Opnieuw vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling van 2021-2022

Fieke Zwaan

Tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 zal er opnieuw een vuurwerkverbod van kracht zijn, net zoals het voorgaande jaar. Dit houdt in dat het verkopen, vervoeren, buitenshuis bezitten en het afsteken van vuurwerk verboden is. Dit is door het kabinet ingesteld nadat burgemeesters en artsen voor het vuurwerkverbod pleitten. Waarom een vuurwerkverbod? Het vuurwerkverbod is ingesteld […]

Big Brother Leiden

Maureen van Ling

Op bijna elke straathoek zien we ze wel: beveiligingscamera’s. Aan deze beveiligingsmaatregel zijn strenge regels verbonden. Tijdens de lockdown heeft de Universiteit Leiden besloten om gebruik te maken van surveillancesoftware. Bij elke ingang, van zowel gebouwen als collegezalen, zijn slimme camera’s opgehangen. De reden hiervoor zou zijn om het aantal personen te kunnen tellen. Experts […]

Is het discriminatie om een vaccinatiebewijs te eisen?

Merel Van Vuuren

Het nieuwe normaal Het nieuwe normaal: leven in een wereld waar het coronavirus domineert en waar de discussie over het wel of niet nemen van de coronaprik verhardt. De visie van de overheid is in elk geval duidelijk: laat u vaccineren. ‘Als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich niet meer verspreiden. Een vaccinatie […]

Opiumwet in een opiumstaat

Djeva David

Nederland en de term narcostaat worden steeds vaker in één adem genoemd. Over de vraag of Nederland die naam al dan niet ‘eer’ aan doet, wordt gespeculeerd in onder andere het NOS journaal, het NRC en de Volkskrant. Daarbij ondersteunt het onderzoek van Pieter Tops, in samenwerking met de Politiebond, niet in mindere mate. Hieruit […]

(Her)vorming van het Kinderpardon

Melda Aydin

‘Ja, dus?’ is wat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff eruit krijgt nadat asielkind Nemr (9) zegt dat hij dood zal gaan indien hij terug zal keren naar Irak, het land waar zijn ouders vandaan komen. De uitspraak van de politicus zorgde voor veel ophef in de media. Nemr is één van de vijf asielkinderen die BNN-presentator Tim Hofman […]

Is de ontgroening vergrijsd?

Wouter van Hilten

Donderdag 8 november 2017 ging ex-Vindicat lid Wouter B. in hoger beroep tegen een uitspraak van de Groningse rechtbank, waarin hij veroordeeld werd tot 240 uur taakstraf. Door de Groningse rechtbank werd Wouter B. schuldig bevonden aan zware mishandeling van een aspirant-lid van Vindicat, nadat hij tijdens deze ontgroening op het hoofd van het aspirant-lid […]

Belasting ontwijken? Dat wil ik ook.

Lars Buiten

Toen de Hertog van Alva op 22 augustus 1567 in de Habsburgse Nederlanden aankwam, waren de zeventien provinciën van Nederland alles behalve blij. De Hertog van Alva voerde met zijn komst een aantal belastingen in en dit leidde tot razende woede bij de verscheidene belastingplichtigen. De Habsburgse Nederlanders wilden namelijk helemaal geen belasting betalen. Door […]