U bent hier:

Opnieuw vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling van 2021-2022

Tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 zal er opnieuw een vuurwerkverbod van kracht zijn, net zoals het voorgaande jaar. Dit houdt in dat het verkopen, vervoeren, buitenshuis bezitten en het afsteken van vuurwerk verboden is. Dit is door het kabinet ingesteld nadat burgemeesters en artsen voor het vuurwerkverbod pleitten.

Waarom een vuurwerkverbod?

Het vuurwerkverbod is ingesteld onder andere met het oog op de gezondheid en veiligheid vanwege het coronavirus. Daarbij wordt de toegankelijkheid van de zorg en de handhaving van de openbare orde rondom de jaarwisseling 2021-2022 belangrijk geacht. Het kabinet acht dit verbod noodzakelijk in verband met de snelle stijging van besmettingen van de omikron-variant. Daarom heeft het kabinet een afweging gemaakt en is tot de conclusie gekomen dat dit jaar het belang om vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling te voorkomen moet prevaleren boven de andere belangen.

Ten eerste beoogt het besluit te voorkomen dat er veel en ernstig letsel ontstaat door het afsteken van vuurwerk, waardoor de zorg verder wordt belast en mogelijk tijdige en adequate zorgverlening voor acute patiënten in het gedrang komt. Tijdens oud en nieuw vallen namelijk elk jaar veel vuurwerkslachtoffers, welke hulpverleners en ziekenhuizen druk bezighouden tijdens de jaarwisseling. Zo is bekend dat tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 bijna dertienhonderd vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis of een huisartsenpost moesten. Dit jaar is hier, net zoals vorig jaar, echter geen ruimte voor door het coronavirus en zouden de zorg en andere hulpverleners niet meer onder druk moeten worden gezet.

Dat het vuurwerkverbod op dit gebied effectief is blijkt uit het feit dat vorig jaar, tijdens de jaarwisseling van 2020-2021, slechts ongeveer vierhonderd slachtoffers naar het ziekenhuis of een huisartsenpost moesten. In vergelijking met 2019-2020 is dit een verschil van negenhonderd, ook wel twee derde minder. Hieronder vielen aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties, blijkt uit een rapportage van VeiligheidNL.

Ten tweede doelt het besluit erop te voorkomen dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling ertoe leidt dat mensen massaal naar buiten gaan, waarbij onvoldoende afstand wordt bewaard, en er zo extra besmettingen plaatsvinden.

Het Vuurwerkbesluit

In het Vuurwerkbesluit zijn de regels omtrent de koop, verkoop en gebruik van vuurwerk neergelegd. Zo houdt het Vuurwerkbesluit normaal gesproken in dat vuurwerk kopen het hele jaar verboden is, met uitzondering van de drie dagen voor de jaarwisseling. Daarnaast is het afsteken van vuurwerk het hele jaar verboden, met uitzondering van de tijdstippen van 18:00 uur tot 02:00 uur, in de nacht van 31 december op 1 januari. Dit jaar zijn deze uitzonderingen daarentegen geschrapt.

Het vuurwerkverbod van 2021-2022 is neergelegd in het Vuurwerkbesluit, door deze met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aan te passen. Het Vuurwerkbesluit is een algemene maatregel van bestuur. De aanpassing hiervan geldt sinds 18 december 2021 en duurt tot 2 januari 2022, waarna het normale Vuurwerkbesluit weer zal gelden. De wijziging is door middel van artikel 1, vierde lid, van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid ingevoerd.

Het vuurwerkverbod bestaat uit vier onderdelen, namelijk; een verbod op ten eerste vuurwerk verkopen, ten tweede op vuurwerk afsteken, ten derde op vuurwerk vervoeren en ten vierde op vuurwerk bezitten. Op dit laatste verbod bestaat nog wel een uitzondering, namelijk dat mensen maximaal 25 kg vuurwerk thuis mogen hebben, op een niet toegankelijke plek. Ook valt vuurwerk uit de F1 categorie, ook wel kindervuurwerk, hier niet onder.

Overtreding vuurwerkverbod

Aan het overtreden van de regels van het vuurwerkverbod zijn straffen verbonden. De minimale boete die men kan krijgen voor het bezitten en afsteken is € 100 en een aantekening op het strafblad. De boete voor bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk is € 250. Deze straf kan, mede afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk, zwaarder worden na het herhaaldelijk overtreden van het verbod. Ook worden voor dit soort zaken vaak werkstraffen opgelegd. Voor minderjarigen kan de straf bestaan uit een Halt-straf in plaats van een boete. Verder kan voor het vervoeren van illegaal vuurwerk vanuit het buitenland naar Nederland naast een boete, zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

Permanent vuurwerkverbod

Tot slot bestaat er onder bepaalde politieke partijen de overtuiging dat er een permanent vuurwerkverbod zou moeten komen. Partijen zoals GroenLinks, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, Denk en 50Plus zouden liever gemeentelijke vuurwerkshows georganiseerd zien worden in plaats van het particulier afsteken van vuurwerk. Het algemene draagvlak voor een permanent vuurwerkverbod ligt volgens een opinieonderzoek door EenVandaag op 62% in Nederland. De voornaamste reden hiervoor zou overlast en ongelukken zijn, maar ook de gevolgen voor natuur en milieu spelen een steeds grotere rol.

Bronnen

https://www.vraaghetdepolitie.nl/nieuws/vuurwerkverbod-2021.html

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-626.html#:~:text=Dit%20besluit%20strekt%20tot%20wijziging,(hierna%3A%20het%20coronavirus).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-straffen-voor-verboden-vuurwerk

https://www.om.nl/onderwerpen/jaarwisseling–vuurwerk

https://www.grootvuurwerk.nl/nieuws/vuurwerkregels-2021-2022-wat-is-de-huidige-stand-van-zaken-en-hoe-zit-het-met-het-vuurwerkverbod/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vuurwerkverbod-oud-en-nieuw-2021-2022

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/nooit-meer-met-een-knal-het-nieuwe-jaar-in-meerderheid-wil-vuurwerkverbod-voor-altijd/