U bent hier:

Archief

Straft Nederland te laag?

Mayke Bots

70% van de Nederlanders vindt dat er te laag gestraft wordt. Zeker bij gevoelige zaken is er vaak grote behoefte aan vergelding, wat leidt tot meer behoefte aan hoger straffen. In de politiek wordt vooral door de rechtse partijen ook als argument aangedragen dat hoge straffen zorgen voor een afschrikkende werking.

Het Didam-arrest en zijn rechtsgevolgen

Brendi Krougman

Op 26 november 2021 velde de Hoge Raad een oordeel dat de vastgoedsector op zijn grondvesten deed schudden. Volgens de uitspraak zijn overheidslichamen verplicht om mededingingsruimte te bieden bij de verkoop van onroerende zaken, indien er meerdere potentiële gegadigden zijn of te verwachten zijn. Oftewel, onderhandse deals en achterkamertjespolitiek zijn niet meer toegestaan. De rechtsgrondslag van deze verplichting is het gelijkheidsbeginsel, gecodificeerd in artikel 3:14 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Overheidslichamen dienen zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook wanneer zij handelen in privaatrechtelijke zin. 

De exhibitieplicht: Het juridische kat-en-muisspel

Madina Sediqi

In de arena van de juridische wereld is er een fascinerend spel gaande dat de exhibitieplicht heet. De exhibitieplicht, vastgelegd in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), is een juridisch beginsel dat vereist dat partijen in een gerechtelijke procedure relevante bewijsstukken aan elkaar moeten laten zien. Het doel is om een eerlijk proces te waarborgen en de wederpartij in staat te stellen zich adequaat voor te bereiden op de zaak. Dit principe is van essentieel belang in het rechtssysteem, omdat het transparantie bevordert en de rechtbank helpt om tot een rechtvaardige beslissing te komen. In dit artikel zullen we de exhibitieplicht nader onderzoeken en zijn oorsprong, toepassing en implicaties in verschillende rechtsgebieden bespreken.

Anything you text, can and will be used against you

Evi de Boer

Berichten sturen naar elkaar via de telefoon. De meeste mensen zijn dan in de veronderstelling dat niemand kan meelezen. Drugscriminelen, die versleutelde berichten naar elkaar stuurden via speciale telefoons, dachten dit ook. Toch las de overheid op een gegeven moment met hen mee. Met als gevolg dat velen nu voor de rechter moeten verschijnen.

RCC: Boetes knallen, niet aaien!

Madina Sediqi

Je ziet dagelijks reclames op sociale media die als digitale vuurpijlen je aandacht proberen te trekken. Een zonnige strandvakantie hier, een futuristische gadget daar – de wereld van online adverteren is kleurrijk, verleidelijk en soms een tikje mysterieus. Maar te midden van deze virtuele kermis dient de Reclame Code Commissie (RCC) als een soort digitale […]

AI: vriend of vijand?

Koen Kriek

Het jaar 2023 is bijna afgelopen. Wanneer we kijken naar belangrijke gebeurtenissen waar toekomstige generaties het over zullen hebben, is het bijna onvermijdelijk om de verrassend snelle opkomst van artificial intelligence (hierna AI) te benoemen. AI wordt beschouwd als de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen – zoals redeneren, leren, plannen en […]

De ‘havercappu’-affaire

Maureen van Ling

Een populair drankje onder studenten gaat per 1 januari 2024 omhoog in prijs. Het kabinet gaat namelijk vanaf dat moment de verbruiksbelasting op ‘limonade’ verhogen. Hieronder valt ook de plantaardige melk die onder andere gebruikt wordt in de zogenaamde ‘haver cappuccinos’, beter bekend als de ‘havercappu’. Vanuit verschillende hoeken, waaronder jongeren, is al kritiek gekomen […]

De ‘pechgeneratie’

Chanel Broekhoff

Vanaf januari 2023 zal er voor veel studenten iets veranderen. De rente over de studieschuld wordt namelijk voor het eerst sinds 2017 weer ingevoerd. Voor mbo-studenten en voor studenten van het hoger onderwijs die onder de basisbeurs vielen, geldt vanaf komend jaar een rente van 1,78%, voor studenten van het hoger onderwijs die gebruik maken […]

Juryrechtspraak: hoe werkt het?

Bente Kinneging

De juryrechtspraak kennen veel mensen uit Amerikaanse series en films of via grote processen, denk aan de Amber Heard vs. Johnny Depp smaadzaak. Echter, dit is niet enkel in Amerika de vorm van rechtspraak maar ook nog in verschillende Europese landen. In Nederland werd in 1811 door de invoering van de Franse Code d’instruction criminelle […]

Hoe zit het met de gezondheid van onze rechtsstaat?

Rohied Mahboeb

De Nederlandse rechtsstaat heeft de afgelopen jaren meerdere klappen te verduren gehad. Denk aan de covidcrisis, de dreiging van drugscriminelen, de groei van desinformatie en de Toeslagenaffaire. Zijn dit slechts ongelukkige toevalligheden, of is er sprake van een constante, negatieve trend? In dit artikel bespreek ik de staat van onze rechtsstaat en tevens werp ik […]

President Trump: een ommekeer binnen het internationale recht?

Incretusredactie

Dinsdag 8 november 2016. Voor velen was dit een onvoorspelbare dag. Het was de dag waarop Donald Trump de grote favoriet, Hillary Clinton, tijdens de Amerikaanse verkiezingen versloeg. De uitslag was verrassend, zeker gezien het feit dat Hillary Clinton in de aanloop naar de verkiezingen een voorsprong had in de nationale peilingen. Niemand kon verwachten […]