U bent hier:

President Trump: een ommekeer binnen het internationale recht?

Dinsdag 8 november 2016. Voor velen was dit een onvoorspelbare dag. Het was de dag waarop Donald Trump de grote favoriet, Hillary Clinton, tijdens de Amerikaanse verkiezingen versloeg. De uitslag was verrassend, zeker gezien het feit dat Hillary Clinton in de aanloop naar de verkiezingen een voorsprong had in de nationale peilingen. Niemand kon verwachten dat Donald Trump de uiteindelijke overwinnaar zou worden, vooral na zijn vele controversiële uitlatingen. Zo zei hij dat hij, indien hij president zou worden, een muur zou willen bouwen tussen de Verenigde Staten (VS) en Mexico en dat hij de vele immigranten wil beletten om naar de VS te komen. Niet alleen is hij van plan om binnen de VS grote hervormingen door te voeren, ook op internationaal gebied is hij van plan om hetzelfde te doen. De vraag is nu: wat wil Donald Trump internationaal precies veranderen?

Veranderingen in het internationale recht door Trump?

Internationale veranderingen

De overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse verkiezingen zou het internationale recht drastisch kunnen veranderen. Maar wat zou precies kunnen veranderen? Ten eerste heeft Donald Trump scherpe kritiek geleverd op de werkwijze van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Hij vindt dat de VS te veel bijdraagt aan de NAVO in tegenstelling tot vele andere landen, vooral financieel. Vooral Europa en Azië werden door hem bekritiseerd. Indien er geen verandering komt in deze gang van zaken, dan is de kans groot dat Trump de VS zal terugtrekken uit de NAVO. De VS kan het zich financieel niet meer permitteren om de politieagent van de wereld te zijn, zegt hij.

De overwinning van Donald Trump zou het internationale recht drastisch kunnen veranderen

Een andere mogelijke internationale verandering, is de Amerikaanse verhouding met Rusland. Zoals de geschiedenis leert, zijn de Amerikaans-Russische verhoudingen altijd erg gespannen geweest. Iedereen is namelijk bekend met de Koude Oorlog. Donald Trump heeft gezegd dat hij de verhouding met Rusland graag wil verbeteren, iets wat president Obama niet is gelukt. De huidige relatie met Rusland is op het ogenblik erg gespannen wegens de Syrische burgeroorlog waarin de twee landen het maar niet eens kunnen worden over president Assad. Rusland is een groot aanhanger van Assad, terwijl de VS juist een groot tegenstander is van Assad. Trump wil aan deze tweestrijdigheid een einde maken door, net als Rusland, steun te geven aan president Assad in de strijd tegen de Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS).

Verder kan mogelijk de wijze waarop de VS zaken doet met de rest van de wereld veranderen. Zo heeft Donald Trump gezegd dat hij enkele handelsovereenkomsten wil beëindigen, zoals de North American Free Trade agreement (NAFTA) met Mexico en Canada. Deze overeenkomst zou volgens hem de oorzaak zijn van het grote banentekort in de VS. Ook heeft hij voorgesteld om de importtarieven op de Chinese en Mexicaanse producten te verhogen. Trump wil namelijk voorkomen dat bedrijven zich elders vestigen waardoor vele Amerikaanse banen verloren zullen gaan.

Tot slot heeft Donald Trump erg veel te zeggen over de klimaatverandering. Hij wil de VS namelijk terugtrekken uit het akkoord van Parijs, een klimaatverdrag gesloten in 2015 door bijna alle landen, om de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide te beperken. Het is nog maar de vraag of dit juridisch mogelijk is, aangezien de VS technisch gezien nog vier jaar gebonden is aan dit verdrag. Landen die zich uit het verdrag willen terugtrekken, moeten gewoonlijk vier jaar wachten totdat zij dit mogen doen.

Een nieuwe weg?

Al met al lijkt de verkiezing van Donald Trump tot president grote gevolgen met zich mee te brengen voor het internationale recht. Internationaal gezien zal de Amerikaanse rol op vele terreinen drastisch veranderen. Ten eerste is Trump niet meer van plan om de VS de rol van wereldlijke politieagent te laten spelen. Hij vindt namelijk dat de VS veel te veel steun geeft aan de NAVO en dat deze steun flink beperkt moet worden. Ten tweede wil Trump een einde maken aan de traditionele spanning tussen Rusland en Amerika en een samenwerking met de Russen aangaan om de crises in het Midden-Oosten op te lossen. Ook vindt Trump dat buitenlandse mogendheden, zoals China en Mexico, lange tijd een flinke grip hebben gehad op de Amerikaanse economie. Dit is iets wat hij maar al te graag wil veranderen, onder andere door de voorgestelde tariefverhogingen in te voeren. Tot slot is Trump niet erg bereidwillig om zich aan de klimaatafspraken te houden en wil hij de VS zelfs terugtrekken uit het akkoord van Parijs. Donald Trump lijkt een andere weg op te willen gaan dan zijn presidentiële voorgangers. Deze weg lijkt erg gericht te zijn op het verbeteren van de economie van het eigen land. De internationale veranderingen die hij teweeg wil brengen, lijken hier erg op aan te sluiten. Immers, de slogan tijdens zijn campagne was niet voor niets ‘Make America Great Again’.

Internationale veranderingen in recht door president Donald Trump?

Door: Natasha Booth