U bent hier:

Archief

De ernstig verwijt-maatstaf, een verhoogde drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid

Brendi Krougman

Sinds 2006 hanteert de Hoge Raad de ernstig verwijt-maatstaf voor gevallen van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders kunnen jegens derden aansprakelijk worden gesteld op grond van de onrechtmatige daad. Zij zijn (pas) persoonlijk aansprakelijk wanneer hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. De afgelopen jaren hebben meerdere schrijvers kritiek geuit op deze maatstaf. In dit stuk zal ik mij uitlaten over de wenselijkheid van het behoud van de ernstig verwijt-maatstaf bij externe bestuurdersaansprakelijkheid. Eerst zal ik het oude recht bespreken, vervolgens de invoering van de maatstaf. Aansluitend zal ik wat kritiekpunten op de maatstaf bespreken. Ik sluit af met een advies.