U bent hier:

‘QBDBD goes to Luxembourg’ – Study trip review

*Dutch below*

Three weeks ago QBDBD travelled to Luxembourg with a mixed group of international and Dutch students. This trip, an initiative of the International Student Committee, was intended to give internationals a chance to get to know more people within the association and to give them a chance to see the Court of Justice of the European Union. On Sunday we had a walking tour through the city and on Monday we visited the Court of Justice.

The Court of Justice of the European Union
The Court of Justice of the European Union is the judicial authority of the European Union and its task is to ensure compliance with European law by overseeing the uniform interpretation and application of the Treaties. The Court of Justice of the European Union is made up of two courts: the ‘Court of Justice’ and the ‘General Court’. The Court of Justice deals with national courts for a preliminary ruling, certain annulments and appeals. The Court deals with cases of private individuals, businesses and, in some cases, EU governments.

We were allowed to attend a hearing at the Court of Justice on Airbnb Ireland. Airbnb is a very well-known online platform, designed to establish contact between hosts (professionals or individuals), offering rental accommodation, and people looking for such accommodation. It claims to be an intermediation service.

In France, AHTOP (association pour un hébergement et un tourisme professionnel) lodged a complaint against Airbnb in front of the Regional Court of Paris. AHTOP claims that Airbnb performs the task of a real estate agent, without holding a professional license or maintaining a register, pursuant to the French real estate regulation, the ‘Loi Hoguet’. Airbnb claims otherwise, saying that the French regulation shall not be enforceable against them, as it is does not comply with Directive 2000/31 (information society services). As there are difficulties concerning the interpretation of EU law, the national judge deemed it necessary to request that the Court of Justice deliver a preliminary ruling about two issues. The first question refers to the services provided in France by Airbnb and asks if they benefit from the freedom to provide information society services as guaranteed by article 3 of Directive 2000/31. The second issue is concerning the enforceability of the French regulation and whether it complies with EU law. Unfortunately, we only heard the parties in the dispute and the observing parties during the trial. The answers to the two questions posed to the Court are not yet available, as the case is still on trial.

This visit to the Court of Justice was a nice end to our trip and based on the positive reactions we can say that such trips are definitely worth repeating!

——————————————————————————————————————————————————————–

‘QBDBD goes to Luxembourg’ – Reisverslag

Drie weken geleden is QBDBD met een gemengde groep van internationals en Nederlandse studenten afgereisd naar Luxemburg. Deze reis, een initiatief van de International Student Committee, was bedoeld om internationals een kans te geven om meer mensen te leren kennen binnen de vereniging en bovendien om ze een kans te geven om het Hof van Justitie van de Europese Unie te zien. Op zondag hebben wij een wandeltour door de stad mogen maken en op maandag hebben wij het Hof daadwerkelijk bezocht.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de rechterlijke autoriteit van de Europese Unie en het is haar taak om ervoor te zorgen dat het Europees recht wordt nageleefd door toe te zien op de uniforme interpretatie en toepassing van de verdragen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het Hof van Justitie behandelt verzoeken van nationale rechtbanken om een prejudiciële beslissing, bepaalde nietigverklaringen en beroepszaken. Het Gerecht behandelt zaken van particulieren, bedrijven en, in sommige gevallen, EU-regeringen.

Tijdens ons bezoek mochten wij ook een zitting bijwonen over Airbnb Ireland.  Airbnb is een zeer bekend online platform, ontworpen om contact te maken tussen ‘hosts’ (professionals of individuen) die een huuraccommodatie aanbieden en mensen die op zoek zijn naar een dergelijke accommodatie. Airbnb beweert een bemiddelingsdienst hierbij te zijn.

In Frankrijk diende AHTOP (association pour un hébergement et un tourisme professionnel) een klacht in tegen Airbnb bij de arrondissementsrechtbank van Parijs. AHTOP is van mening dat Airbnb de activiteit van een makelaar in onroerend goed uitoefent, zonder een professionele licentie te hebben of een register bij te houden. Dit is volgens AHTOP in strijd met de Franse vastgoedverordening, de ‘Loi Hoguet’. Aan de andere kant beweert Airbnb dat ze geen makelaarsactiviteit uitoefent en dat de Franse verordening niet tegen hen kan worden afgedwongen, omdat deze niet voldoet aan Richtlijn 2000/31 (diensten van de informatiemaatschappij). Aangezien er problemen zijn met de interpretatie van EU-wetgeving, oordeelde de nationale rechter dat het noodzakelijk is om het Hof van Justitie te verzoeken om een ​​prejudiciële beslissing te geven over twee kwesties. De eerste kwestie heeft betrekking op de vraag of de diensten die Airbnb in Frankrijk verleent profiteren van de vrijheid van diensten van de informatiemaatschappij die in artikel 3 van richtlijn 2000/31 zijn neergelegd. Het tweede punt is of de afdwingbaarheid van de Franse verordening mogelijk niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving. Helaas hebben wij alleen de partijen in het geschil en de observerende partijen tijdens het proces gehoord. Het antwoord op de twee vragen door het hof is nog niet bekend omdat de zaak nog steeds loopt.

Dit indrukwekkende bezoek aan het Hof van Justitie was een mooi einde van de reis en op basis van de positieve reacties kunnen wij zeggen dat dergelijke reizen zeker voor herhaling vatbaar zijn!