U bent hier:

Generatie Cybercrime: Tienerhackers en fraudeurs

Generatie Cybercrime: Tienerhackers en fraudeurs

Miljoenenschade aanrichten met een afstandsbediening, een televisie en een mobiele telefoon lijkt wellicht het plot van een futuristische thriller, maar in de wereld van cybercriminaliteit is dit werkelijkheid. In Engeland is vorige week Arion Kurtaj veroordeeld tot tbs voor onbepaalde tijd. Deze straf heeft hij gekregen, naar aanleiding van een hack die hij heeft uitgevoerd op computerspeluitgever Rockstar Games. Met slechts een handvol aan middelen wist hij binnen te dringen in de servers van deze uitgever en beelden te bemachtigen van het aangekondigde Grand Theft Auto (GTA) 6.

Generatie Cybercrime

Een generatie die opgroeit tijdens de digitale revolutie, komt terecht in een wereld waarin de grens tussen fysiek en digitaal steeds vager wordt. Deze generatie omvat jongeren die zijn opgegroeid met ongekende toegang tot technologie en het internet. Ooit begon het als een speelse verkenning door middel van korte coderingen, maar tegenwoordig is een alarmerende trend zichtbaar, waarbij jongeren hun digitale vaardigheden inzetten voor criminele doeleinden. Phishing, DDoS-aanvallen en hacks houden de politie bezig. In 2022 werden 13.949 incidenten gerapporteerd door de politie, terwijl maar 19 procent van de slachtoffers van online criminaliteit aangifte deed.

Wettelijke aspecten van tiener cybercriminaliteit

In veel gevallen wordt cybercriminaliteit gepleegd door minderjarige verdachten. De kwestie van minderjarigheid confronteert rechters met het zoeken naar een evenwicht tussen het beschermen van jongeren en het handhaven van de wetten. In 2021 was in 47 procent van de cybercriminaliteit-zaken iemand van 21 jaar of jonger betrokken. Dit blijkt uit cijfers die het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft verzameld. Volgens het OM leeft het beeld nog dat cybercriminaliteit gepleegd wordt door ‘eenzame jongeren op een zolderkamer’, maar niets is minder waar. Tegenwoordig is cyber vermengd met de georganiseerde misdaad. Er bestaan veel grote en kundige hackersgroepen en ook grote bendes maken gebruik van de diensten van hackers. 

Internationale samenwerkingen

De eerder genoemde hackersgroepen manifesteren zich vaak als gedecentraliseerde entiteiten verspreid over de hele wereld. De hacker van Rockstar, Arion Kurtaj, is lid van de groep $Lapsus. Deze groep heeft een reputatie verworven met gerichte aanvallen op zowel overheidsinstanties als grote bedrijven. Deze groep lijkt te bestaan uit leden uit Brazilië en Engeland. Een interessante samenstelling, gezien de geografische afstanden. Deze wijdverspreide groepen en digitale aanvallen in verschillende landen zorgen ervoor dat er veel samengewerkt wordt door landen om hackers te traceren.

De complexe samenstelling van hackersgroepen, benadrukt het grenzeloze karakter van digitale aanvallen. De continue dreiging van digitale aanvallen heeft geleid tot een grotere mate van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen internationale instanties en beveiligingsdiensten. Het OM kan bijvoorbeeld opsporingsautoriteiten in andere landen verzoeken om een onderzoek te starten ten behoeve van een Nederlandse strafzaak. Andersom kan dit natuurlijk ook. Het komt ook voor dat landen gezamenlijk onderzoek uitvoeren in een ‘joint operation team’. Ook zijn er door Europese landen verschillende netwerken opgezet, zoals het European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), die zich focussen op het verbeteren van het kwaliteitsniveau van digitale beveiliging binnen Europa.

Recht en psychologie: motivaties achter cybercriminaliteit

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen is het essentieel om te weten wat de dader van cybercriminaliteit drijft. Vaak wordt vanuit diverse motivaties gehandeld, zoals de zoektocht naar erkenning, financieel gewin, ideologische overtuigingen of simpelweg de drang naar uitdaging. Vaak is snel te achterhalen wat iemand gedreven heeft om een delict te plegen. Als een hacker bijvoorbeeld financieel gewin wil, zal hij al snel een boodschap plaatsen waarin hij geld eist. Indien hij een hack uitvoert vanwege ideologische overtuigingen, zal hij snel een statement online plaatsen. Een voorbeeld hiervan is de groep Anonymous, wellicht de bekendste hackersgroep. Deze groep bestaat uit activisten die uit naam van de groep hacks uitvoeren met een gemeenschappelijk doel: het uitvoeren van digitale protesten of hacktivisme om sociale, politieke en ethische kwesties aan de kaak te stellen. De organisatie ziet zichzelf als een digitale Robin Hood en kan daardoor vaak rekenen op steun van hun acties.

Toekomstperspectieven

De evoluerende aard van technologieën zorgt ervoor dat criminelen en opsporingsdiensten zich continu aan zullen moeten passen aan nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden tot preventie, maar openen ook de deur naar geavanceerdere aanvalstechnieken. Ook internationale samenwerkingen zullen steeds een grotere noodzaak krijgen. De toekomst van wetshandhaving en digitale veiligheid vereist niet alleen technologische innovatie, maar ook een versterking van samenwerkingsverbanden.

Preventie

In de voortdurende strijd tegen cybercriminaliteit door jongeren, vormen educatieve initiatieven een belangrijk middel voor preventie. Scholen, gemeenschappen en ouders dienen naast het aanleren van technische vaardigheden ook te investeren in het creëren van ethisch besef en begrip van de gevolgen van cybercriminaliteit. Scholen kunnen online veiligheid in hun leerplannen opnemen. Dit zal de leerlingen kunnen beschermen, maar ze er ook van kunnen weerhouden om het criminele pad te bewandelen. Ook mentorprogramma’s kunnen een verschil maken.

Conclusie

Het is interessant om te zien hoe de strijd tegen cybercriminaliteit zich ontvouwt. Door de continu vernieuwende technologieën zal er altijd veel actie blijven. Het veroorzaakt vragen over hoe we als samenleving het best kunnen reageren op deze uitdagingen. Laten we blijven ontdekken, leren en samenwerken om een schone en ethisch verantwoorde digitale wereld te creëren voor de komende generaties.

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2502496-tiener-voor-onbepaalde-tijd-opgesloten-om-gta-hack

https://www.politie.nl/nieuws/2023/januari/19/politie-registreert-minder-cybercrime.html#:

https://nos.nl/artikel/2456322-jongeren-vaker-betrokken-bij-fraude-en-cybercrime-politie-maakt-zich-zorgen

https://www.om.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking