U bent hier:

De magie van arbitrage

Beeld je in dat je een juridisch conflict hebt, maar dat je het conflict met een toverspreuk kan laten verdwijnen. Dit zou fantastisch zijn, niet? Een dergelijke toverspreuk bestaat, maar in plaats van door een tovenaar, wordt deze uitgesproken door een arbitragecommissie en is de inhoud van de spreuk minder hocus pocus. Maak kennis met arbitrage, de efficiënte en tijdbesparende juridische shortcut.

De magie van arbitrage

Arbitrage is een snelle en efficiënte manier om een geschil tussen partijen op te lossen. Bij een arbitrageprocedure hoeven geen rechters te worden ingeschakeld. Deskundigen, de arbiters, beslissen over het conflict. De deskundigen worden benoemd door de partijen in conflict. Ze moeten er rekening mee houden dat ze een oneven aantal deskundigen benoemen, zodat er geen gelijk aantal stemmen kan zijn.

In tegenstelling tot eindeloze rechtszaken, biedt arbitrage een kortere weg naar juridische vrede. Naast het aanstellen van de arbiters, hebben ze ook controle over de locatie, deadlines en de procedures die gevolgd worden. Hierdoor is arbitrage geschikt voor uiteenlopende conflicten, van familieruzies tot zakelijke geschillen.

Snelheid

Om in te kunnen zien waarom arbitrage een handig middel is, is het belangrijk om te weten wat het belang van snelheid is in de juridische wereld. Tijd is niet enkel een eenheid, maar vertegenwoordigt vaak ook stress, onzekerheid en geld. Rechtszaken die maanden, dan wel jaren duren, ontwrichten persoonlijke en zakelijke levens en brengen continu nieuwe kosten met zich mee. Nu bestaat er arbitrage, de snelheidsduivel van de juridische wereld. Met snelheid als een raceauto kan arbitrage juridische geschillen oplossen. Complexe problemen kunnen in korte tijd opgelost worden. Deze vlotte afwikkeling van zaken vermindert de stress, onzekerheid en kosten.

Op maat gemaakt proces

Naast de snelheid heeft arbitrage ook een ander interessant aspect: de aanpassingsmogelijkheden. Waar een traditionele rechtszaak vaste procesrichtlijnen heeft, kan een arbitragezaak op maat gemaakt worden. De betrokken partijen hebben de touwtjes in handen om de invulling van het proces te bepalen. Hierdoor is arbitrage enorm aanpasbaar aan de omstandigheden en wensen van de partijen.

De controle over de invulling van het proces kan voordelig zijn bij onder andere het uitkiezen van de arbiters. Het kunnen vullen van een arbitragecommissie met experts zal zorgen voor een goed onderbouwd besluit, waarbij de partijen op de expertise en professionaliteit kunnen vertrouwen. Ook de controle over waar en wanneer de arbitrage plaatsvindt is voordelig voor de partijen. Er kan voor een formele setting gekozen worden, maar ook kan besloten worden om een informele setting te kiezen. Dit kan handig zijn, indien je het proces laagdrempeliger wilt maken, bijvoorbeeld bij een familieconflict. 

Arbitrage in de zakelijke en commerciële sector

Nu we de magie van de snelheid en aanpassingsmogelijkheden van arbitrage hebben behandeld, laten we ons richten op hoe arbitrage toegepast kan worden in verschillende sectoren. Tijd is geld voor ondernemers en bedrijven, dus graag zoeken ze de snelste oplossing voor hun problemen. Arbitrage kan voor hen als wondermiddel werken.

Vaak worden geschillen in de zakenwereld beslecht met arbitrage. Gevallen als contractbreuk, geschillen tussen aandeelhouders, leveranciersproblemen en andere kwesties lenen zich uitstekend voor arbitrage. Deze zaken kunnen vaak snel opgelost worden via een efficiënt arbitrageproces, waar dit langdurige processen zouden worden via de normale weg langs de rechtbank. Een ander groot voordeel van arbitrage is dat afgesproken kan worden dat de uitspraak niet openbaar gemaakt wordt. Hierdoor zullen de partijen dus geen gezichtsverlies lijden en blijft de uitspraak alleen bekend bij de betrokkenen.

Het Nederlands Arbitrage Instituut, ofwel NAI, is een bekende organisatie die gespecialiseerd is in zakelijke en commerciële arbitrage in Nederland.

Arbitrage in sportgeschillen

Afgelopen zomer stond de hele Nederlandse voetbalwereld in de ban van de transfer van Carel Eiting naar FC Twente. FC Volendam, destijds zijn werkgever, geloofde in een andere interpretatie van het contract dan Eiting. Laatstgenoemde was er stellig van overtuigd dat hij voor een in zijn contract vastgesteld bedrag verkocht diende te worden aan de club waar hij heen wenste te vertrekken. Toen FC Twente een bod plaatste ter hoogte van dit bedrag, gingen alle noodsignalen af bij FC Volendam. De Volendamse clubleiding was ervan overtuigd dat dit niet in het contract stond. Na verschillende zaken bij de arbitragecommissie van de KNVB werd Eiting in zijn gelijk gesteld en mocht hij vertrekken naar de club uit Enschede.

In de sportwereld wordt vaak gebruikgemaakt van arbitragecommissies. Grote, landelijke organisaties beschikken zelf vaak ook over een arbitragecommissie. Arbitrage heeft een grote rol bij het bewaken van de integriteit en het snel oplossen van conflicten op een efficiënte manier.

Op tijd uitspraak krijgen bij een geschil is in sport van cruciaal belang. Langdurige procedures kunnen de integriteit van een competitie aantasten en bovendien zijn er bij veel sporten ook deadlines, zoals een transferdeadline in het geval van Carel Eiting. Ook is het voor de fans vaak belangrijk om snel duidelijkheid te hebben, voordat er veel gespeculeerd gaat worden.

Concluderend

In de wereld van de juridische geschillen is veel verborgen achter het gordijn dat arbitrage heet. Arbitrage is snel, flexibel, vertrouwelijk, en daardoor de favoriete smaak van betrokken partijen. De omvang en toepasbaarheid van arbitrage is bij veel studenten nog onbekend. Ik ben benieuwd of dit in de toekomst verandert.

Bronnen:

https://nai.nl/nl/over-het-nai/#2.-Statistieken

https://nai.nl/nl/arbitrage/