U bent hier:

Als Oekraïense vluchteling in Polen en zwanger. Hoe nu verder?

In mei 2022 zijn er meer dan twee miljoen Oekraïense vluchtelingen geteld in Polen, waarvan de meerderheid vrouw of kind is. Veel vrouwen zijn gevlucht nadat ze zwanger zijn geraakt door verkracht te worden door Russische soldaten. Nu aangekomen in Polen is het nog de vraag of ze een oplossing kunnen vinden aangezien de wet vastlegt dat abortus illegaal is. Is Polen niet verplicht om Oekraïense vluchtelingen te helpen onder internationale wetgeving?

Hoe staat Polen erin?

Polen en Malta zijn de enige staten in Europa en de Europese Unie die erg gerestricteerde abortusrechten hanteert. In dit artikel zal ik duidelijk maken hoe Polen zich niet houdt aan Artikel 35 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens: de gezondheidszorg. 

Recht op de gezondheidszorg staat vastgelegd in internationale mensenrechten. Toch is abortus altijd al een gevoelig puntje geweest onder deze wet. Het is erg moeilijk om te beargumenteren waarom abortus voor iedereen legaal moet zijn zonder enige consequenties. Dit is de reden waarom het vaak vanuit een ander perspectief wordt beredeneerd. Als het plegen van een abortus illegaal is, wat voor inperkingen heeft dit op het recht op de gezondheidszorg volgens Artikel 35?

De wet

De speciale rapporteur van de Verenigde Naties betreffende het recht op gezondheid heeft onderzoek gedaan naar de abortusrechten in Polen. Hieruit is gebleken dat het beperken van abortusrechten zorgt voor een verslechtering van iemands gezondheid. Dit is niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk een probleem. Bovendien zorgt dit voor een negatief beeld over een staat zoals Polen naar de andere staten toe. Daarnaast geeft Artikel 12 van het VN-vrouwenverdrag aan dat een staat niet moet discrimineren tegen vrouwen in de gezondheidszorg. 

Migranten

Het gebeurt regelmatig dat migranten te maken hebben met een schending van mensenrechten. Internationale mensenrechten zijn een belangrijk onderdeel van migratierechten. Het vervullen van de mensenrechten naar migranten toe is soms in tegenstrijd met de rechten van de staat. Dit betekent alsnog niet dat een staat zelf kan kiezen hoe ze omgaan met migranten. In Internationale mensenrechten hebben staten de verantwoordelijkheid om internationaal recht te implementeren en te waarborgen, waaronder migranten onder slechte toestanden vallen. 

Dus is Polen verplicht om Oekraïense vluchtelingen het recht op abortus toe te laten? 

Kijkend naar alle wetten en adviezen van academici ben ik ervan overtuigd dat Polen zich niet houdt aan internationale wetgeving. Het is en blijft een lastige kwestie aangezien Polen erg strenge regels hanteert. Toch zou het een logische keuze zijn om abortus toe te laten aan vrouwen die verkracht zijn. Als zij het kind niet willen houden dan is dat hun goed recht.

 

Bronnen 

UN General Assembly, “Interim report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health” (August 2011) at para.

21 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/10/ukrainian-women-face-harsh-reality-poland-abortion-laws